Satori «το ξαφνικό ξύπνημα»

Η Eleni Marneri Galerie, με την έκθεση ”Satori”, μας καλεί να αφυπνίσουμε προσδοκίες και ανεξερεύνητα συναισθήματα. Το τέλος μίας ακόμα χρονιάς δημιουργεί την ανάγκη για ανασκόπηση.

Κάποιοι κύκλοι ολοκληρώνονται για να ανοίξουν επόμενοι και είναι κατάλληλη στιγμή να αφουγκραστούμε τον εαυτό μας. Μέσα από ένα πρίσμα ενδοσκόπησης, ο ιαπωνικός όρος Satori (悟り), που στην κυριολεξία σημαίνει κατανόηση και ορίζεται ως μία βαθιά και ενδελεχής διεργασία φώτισης της ψυχής, υπήρξε το έναυσμα για την έκθεση αυτή. Ερχόμενοι σε επαφή με την ίδια μας τη φύση, μπαίνουμε σε μια τροχιά εμβάθυνσης και οδηγούμαστε σταδιακά στην αφύπνιση, στο «ξαφνικό ξύπνημα», όπως το περιγράφει ο Τζακ Κέρουακ στο βιβλίο του «Σατόρι στο Παρίσι».

Ολόκληρος ο χώρος της Eleni Μarneri Galerie μεταμορφώνεται σε οικία – οίκο της ψυχής – που μας επιτρέπει να διαισθανθούμε τις βαθύτερες επιθυμίες μας. Δώδεκα σχεδιαστές αφήνονται σ’ ένα δημιουργικό ταξίδι αυτογνωσίας απ’ όπου εμπνέονται. Μέσα από την τέχνη αγγίζουν τη δική τους έλλαμψη και κάθε έργο σηματοδοτεί το προσωπικό τους Satori. Ευφάνταστα κοσμήματα, κεραμικά αντικείμενα, εγκαταστάσεις με φως, εικαστικές συνθέσεις με ύφασμα ζεσταίνουν την ατμόσφαιρα φωτίζοντας τον νου και την ψυχή. Από διαφορετικά υλικά και τεχνικές προκύπτουν σχέδια που απελευθερώνουν κίνηση, ενέργεια και δύναμη, συμβολίζοντας την αδιάκοπη ροή εναλλαγής και εξέλιξης.

Συμμετέχουν οι σχεδιαστές: Κατερίνα Αναστασίου, Mari Aoyama, Μαρία Αποστολοπούλου, Βασίλης Βασιλείου, Σοφία Ζαράρη, Νίκος Καρακώστας, Σίσσυ Κούκερη, Μαρία Μάστορη, Jeremy May, Μελίνα Πολυχρονοπούλου, Έλλη Σοφιανοπούλου, Τζόη Σταθοπούλου.

Διάρκεια έκθεσης: 23 Νοεμβρίου 2018 – 31 Ιανουαρίου 2019
Εγκαίνια: Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018, 19:00-22:00

__________________________

Satori “Sudden Awakening”

With the exhibition Satori, Eleni Marneri Galerie invite us to awake our expectations and undiscovered emotions. The end of one more year creates the urge for self-awareness. Some circles are being completed in order to open new ones. It is the right moment to listen to ourselves. The japanese term Satori (悟り), that literally means understanding and is defined as a deep and substantial procedure of spiritual enlightenment, became the stimulus for this exhibition. Getting in touch with our inner self, we are immersed in a constant introspection coming closer to the “sudden awakening”, as Jack Kerouac refers to his novel “Satori in Paris”.

All the gallery space is turned into oikos (house) – the house of soul, that permit ourselves to intuit our profound desires. Twelve designers surrender to a endless flow of creativity and inspiration. Through art they touch their own light and bliss and each creation signifies their personal Satori. Outstanding jewellery, ceramic objects, light installations, visual compositions with fabric warm the atmosphere by illuminating the mind and the spirit. Different materials and techniques result in designs that release movement, energy and power, symbolising the uninterrupted flow of change and progression.

Participant designers: Katerina Anastasiou, Mari Aoyama, Maria Apostolopoulou, Nikos Karakostas, Sissy Koukeri, Maria Mastori, Jeremy May, Melina Polychronopoulou, Elli Sofianopoulou, Joy Stathopoulou, Vasilis Vassiliou and Sofia Zarari.

Opening: November 23rd 2018, 19:00-22:00
Exhibition duration: November 23rd 2018 – January 31st 2019

View Also
Shopping Cart
Scroll to Top